Säkrare servrar direkt från installation

Oavsett vilket operativsystem man vill använda så är alltid standardinstallationerna onödigt slapp med avseende på säkerhet. Mycket saker är igång som antagligen aldrig kommer användas men som kan utgöra ett potentiellt hot eller en väg in för en illasinnade.

Onödiga demoner och programvaror tar också både plats och resurser från systemet. Att hålla saker till ett minimum ökar inte bara säkerheten utan också prestanda och stabilitet.

Detta har vi löst genom att i samband med installation köra standardiserad härdning av operativsystem, som stänger av allt lullull och säkerställer att minsta möjliga är aktivt för att operativsystemet ska kunna utföra just de uppgifter det ska. Regelverk uppdateras så att uppdateringar görs kontinuerligt, lösenord är tillräckligt svåra osv osv.

Detta gäller inte bara servrar utan även arbetsstationer, bärbara datorer, plattor och telefoner. Organisationen är bara så stark som den svagaste klient som har access till företagets IT-miljö.

Vi hjälper gärna till med att se över Er nuvarande miljö, samt ge er verktyg för att alla nyinstallationer ska vara betydligt säkrare redan från start.