Du når oss lättast online via Skype eller E-post.

Skype: bjorkeberget

E-post: kontakt@bjorkeberget.se

Ekonomi: ekonomi@bjorkebreget.se

Felanmälan: ticket@bjorkeberget.se

Som kund får du tillgång till våra telefonnummer för mer akuta ärenden.