Sök efter:
eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

Postinstall för Rocky8, Centos8 osv

Dessa filer ligger i kundzonen på filservern. Logga in där, så kan du välja exakt vilken version du vill ha.

Välj rätt fil, välj dela och "Skapa publik länk". Denna kan du sedan använda i servern:

curl <publik url du skapade ovan> > post.sh

sudo bash post.sh

Sedan sköter sig resten självt och en summering samt detaljerad logg finns i ~root.